بیست و چهارمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی

بیست و چهارمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در پژوهشگاه نیرو برگزار شد.۱۴:۵۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر