اشتیاق شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در آب و فاضلاب

بعد از توافق برجام علاقه زیادی برای سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب ایران بوجود آمده است.۱۴:۵۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر