شناسایی و دستگیری اعضای یک گروه تروریستی در کردستان + جزئیات