افغانستان کشته شدن نیروهای پلیس در حمله هوایی نظامیان آمریکایی را محکوم کرد

مجلس سنای آمریکا کشته شدن هشت پلیس افغان بر اثر بمباران نظامیان آمریکایی را محکوم کرد و خواستار پیگرد قانونی مسئولان آن شد.