خانمی که از عکس تلگرامش در ایسنتاگرام سوء استفاده شد

رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت:عامل ایجاد صفحه جعلی در شبکه اجتماعی اینستاگرام در عملیات پلیس فتا کرمان شناسایی شد.