وزیر نفت سعودی همه برنامه‌های اوپک را به هم ریخت

رویترز نوشت اظهارات وزیر انرژی عربستان در مورد مشورتی بودن نشست الجزایر و خوش‌بینی به روند بازار، تردیدها برای دستیابی به یک توافق را افزایش داد.