وزیر دفاع فرانسه با هدف تقویت روابط نظامی به قطر رفت

وزیر دفاع فرانسه در راستای تقویت همکاری‌های نظامی و امنیتی به قطر رفت و به مقامات این کشور دیدار کرد.