روش جدید مجرمان برای به دام انداختن شهروندان: ارسال USB فلش های آلوده به صندوق پستی منازل

من در مورد شما مطمئن نیستم اما برای من باز کردن بسته‌‌‌‌های پستی به منظور کشف بسته‌‌‌‌های ناخواسته کاری جالب و هیجان‌انگیز است. اگر شما هم مثل من هستید ادامه مطلب رامطالعه کنید.اگر بخواهیم شوخی را کنار بگذاریم، هیچ کسی دوست ندارد که در صندوق پستی مجازی یا واقعی خود چیز‌‌‌های ناخواست‌‌‌های را بیابد. با […]