عارف در گذشت برادرزاده ناطق نوری را تسلیت گفت

رئیس فراکسیون امید مجلس در پیامی درگذشت برادرزاده ناطق نوری را تسلیت گفت.