رهبر «انصارالله»:امت قوی امت پیروز است

رهبر جنبش «انصارالله» یمن سخنرانی خود را به مناسبت عید غدیر آغاز کرد.