اعلام برنامه زمانی ثبت نام برای دانشگاه و موسسات عالی

مشاور عالی سازمان سنجش از برنامه زمانی ثبت نام پذیرفته شدگان برای آن دسته از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که برنامه زمانی برای ثبت نام در سایت اینترنتی خود اعلام ننموده اند، خبر داد.