آغاز فعالیت‌ کمیته انتخاباتی جبهه پیروان/ مؤتلفه گزینه خود را به این کمیته معرفی می‌کند

سخنگوی جبهه پیروان گفت: فعالیت‌ کمیته انتخاباتی جبهه پیروان آغاز شده و روز گذشته اولین جلسه آن برگزار شد.