طوفان در تایوان به زخمی‌شدن ۳۲ نفر منجر شد

بیش از ۳۰ نفر روز سه‌شنبه بر اثر وقوع سومین طوفان این ماه در تایوان زخمی شدند.