تولد سالانه ۲۰ هزار نوزاد معلول در کشور/ آزمایش های ژنتیکی راهی برای مبارزه با معلولیت