وقتی معلم درس معارف مجبور به تدریس اقتصاد، روانشناسی، فلسفه و دفاعی می‌شود

مسئولان آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد طی اقدامی عجیب یکی از معلمین مقطع دبیرستان با مدرک تحصیلی گروه معارف را مجبور به تدریس دروس اقتصاد۲، روانشناسی، آمادگی دفاعی و فلسفه کردند.