دست حمایت‌گر وزارت بهداشت برای توسعه بیمارستان‌ها/ صف‌های طولانی انتظار نشان از کم‌کاری نیست

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بر اساس محاسبات وزارت بهداشت حدود ۱۲ هزار کمبود تخت بیمارستانی داریم که سهم دانشگاه تهران از این تعداد چهار هزار تخت است.