دست حمایت‌گر وزارت بهداشت برای توسعه بیمارستان‌ها/ صف‌های طولانی انتظار نشان از کم‌کاری نیست