وزیر کشور: برای تامین کامل امنیت زائران پیاده روی اربعین برنامه ریزی شده است

رحمانی فضلی گفت: پیش بینی می شود جمعیت زائران اربعین حسینی در سال جاری در مقایسه با سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یابد.