رایزنی سیاسی معاونین وزرای خارجه ایران و ترکمنستان

قائم مقام وزیر امور خارجه ترکمنستان با معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه دیدار کرد.