درگیری ۳۰ درصد بیمارستان‌های کودکان به دلیل بیماری‌های ژنتیکی

حریرچی گفت: تاکید وزارت بهداشت بر مسیر پیشگیری از بیماری های ژنتیکی با برنامه های علمی و مشارکت مردم است.