خودکفایی کشور در تولید پلاسما/ ایران از ظرفیت ۴۰۰ هزار لیتری تولید پلاسما برخوردار است

مدیر عامل سازمان انتقال خون کشور گفت: تولید پلاسمای داخلی از نظر اقتصادی کاهش هزینه‌های کشور را به همراه دارد.