ایران میلیاردها مترمکعب آب دریا را شیرین می‌کند!

قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه تا پایان برنامه ششم توسعه باید حداقل ۵۰۰ شهر به دلیل افزایش جمعیت آبرسانی دوباره شوند، گفت: در زمینه آب‌شیرین‌کن‌ها برنامه‌ریزی شده که تا پایان برنامه ششم توسعه ۱.۶ میلیارد مترمکعب آب دریاها شیرین‌سازی شود.