اصفهان مدرسه بزرگ صنایع دستی است

به گزارش خبرنگار ایمنا، در حاشیه هجدهمین نشست شورای جهانی صنایع دستی، ساعاتی پیش نشست شهرداران شهرهای جهانی صنایع دستی در هتل آسمان اصفهان برگزار شد. در این نشست، مهدی جمالی نژاد شهردار اصفهان در سخنانی ضمن خیر مقدم به تمامی مدعوین گفت: شهرداری قطعا می تواند در خصوص صنایع دستی و گردشگری بستر ساز […]