نصب تصاویر ابوبکر البغدادی بر روی الاغ در موصل

نصب تصاویر ابوبکر البغدادی بر روی الاغ در موصل سبب شده است که داعش برای دستگیری و قتل عاملان این کار به حالت آماده‌باش درآید.