یادداشت تفاهم دوازدهمین اجلاس مشترک کنسولی ایران و ترکمنستان امضا شد