انتقاد گروه‌های حقوق بشری از وزیر خارجه انگلیس در مساله یمن

گروه‌های حقوق بشری از وزیر خارجه انگلیس خواستند این کشور در تحقیقات بین‌المللی پیرامون کشتار غیرنظامیان در یمن مشارکت کند.