نظام سهمیه بندی در اوپک باید احیا شود

زنگنه با اعلام حمایت ایران از همکاری کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای ثبات در بازار نفت گفت: در میان مدت و دراز مدت باید سهمیه بندی اوپک احیا شود و چاره ای جز این نیست.۱۵:۳۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر