بازنگری برنامه‌های درسی در دانشگاه تهران/ بدون در نظر گرفتن معیارها ظرفیت پذیرش دانشجو را بالا نمی‌بریم

معاون آموزشی دانشگاه تهران از اقدامات صورت گرفته در زمینه بازنگری برنامه‌های درسی این دانشگاه خبر داد.