بازنگری برنامه‌های درسی در دانشگاه تهران/ بدون در نظر گرفتن معیارها ظرفیت پذیرش دانشجو را بالا نمی‌بریم