۶۰ درصد از دختران و ۹۰ درصد پسران زیر ۱۸ سال استفاده کننده، فیلم‌های غیر اخلاقی دیده‌اند