شکوه معماری ایرانی اسلامی در جای جای اصفهان نمودار است

به گزارش خبرنگار ایمنا، فریدون الهیاری در نشست گردهمایی شهرداران شهرهای صنایع دستی که در حاشیه هجدهمین نشست شورای جهانی صنایع دستی برگزار شد گفت: استان اصفهان با بیش از ۵ میلیون نفر جمعیت و با سابقه زندگی اجتماعی۴۰ هزار ساله انسان در آن، یکی از کهن ترین مناطق زندگی بشر به شمار می رود و […]