کرملین: پوتین، بخشی جدایی‌ناپذیر رقابت‌های انتخاباتی آمریکاست

سخنگوی کاخ ریاست‌جمهوری روسیه تأکید کرد مسکو از نزدیک، رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را زیر نظر دارد.