کرملین: پوتین، بخشی جدایی‌ناپذیر رقابت‌های انتخاباتی آمریکاست