موسسه رتبه‌بندی مودیز: موج ورشکستگی شرکت‌های نفتی دو برابر می‌شود

موسسه رتبه‌بندی مودیز از افزایش دو برابری شرکت‌های ورشکسته در بخش اکتشاف و تولید انرژی خبر داد.