موسسه رتبه‌بندی مودیز: موج ورشکستگی شرکت‌های نفتی دو برابر می‌شود