وضعیت کد رشته های انتخابی بورسیه سپاه اعلام شد

مشاور عالی سازمان سنجش از وضعیت کد رشته های انتخابی بورسیه سپاه خبر داد.