بازسازی ۸۰ درصد خوابگاه‌های دانشگاه شریف طی دو سال گذشته

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در خصوص بازسازی و تعمیر خوابگاه‌های این دانشگاه توضیحاتی را ارائه داد.