توزیع ۵۵۰ هزار جلد کتاب درسی برای دانش‌آموزان استثنایی/ فعالیت ۲۲ هزار معلم در مدارس ویژه

معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی آموزش و پرورش استثنایی کشور از توزیع ۵۵۰ هزار جلد کتاب درسی برای گروه‌های تحت پوشش سازمان استثنایی خبر داد.