توزیع ۵۵۰ هزار جلد کتاب درسی برای دانش‌آموزان استثنایی/ فعالیت ۲۲ هزار معلم در مدارس ویژه