دانش‌آموزان اتباع برای دریافت کتب به مسئولان مدارس مراجعه کنند

معاون سازمان پژوهش و برنامه‌‍ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: مشکلی برای توزیع کتاب درسی دانش‌آموزان اتباع وجود ندارد.