در مصاحبه با کوپه/ سانچیس: استفاده از BBC به ضرر رئال است

مانولو سانچیس، کاپیتان سابق رئال در مصاحبه با کادنا کوپه به زیدان توصیه کرد که از بین بیل، بنزما و رونالدو یکی را نیمکت نشین کند.