خروج شماری از نیروهای کرد از شهر منبج در شمال سوریه

ترکیه از خروج شماری از نیروهای حمایت از مردم کرد از شهر منبج سوریه خبر داد