تاریخچه مصاف های رئال و دورتموند/ خوش‌یمنی زنبورهای وست فالن برای کهکشانی‌ها