روحانی: کمک انسان‌دوستانه به سوری‎‌ها در اولویت است

رئیس‌جمهور ایران می‎گوید امروز مهم‌ترین اولویت در سوریه رساندن کمک‎های انسان‎دوستانه به مردم است.