روحانی: کمک انسان‌دوستانه به سوری‎‌ها در اولویت است