زغال‌اخته ارمنی ۱۸ هزار تومانی تا پرتقال ۱۲ هزارتومانی از آفریقا

مهاجران گفت: زغال اخته در ارمنستان با کیلویی ۱۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد واردکننده همان را با بیش از ده برابر قیمت در بازار داخلی عرضه می‌کند.