حد مجاز فلزات سمی درون لوازم آرایشی در هاله‌ای از ابهام/ رژ لب‌های قرمز حاوی سرب است

سازمان غذا و دارو عنوان کرد: در قوانین مربوط به محصولات آرایشی، تعریفی از حد مجاز غلظت فلزات سمی در این محصولات وجود ندارد.