۴ فروند رزم ناو نیروی دریایی ارتش در بندر کراچی پاکستان پهلو گرفت