واشنگتن قبل از انتخابات، طرحی برای حل و فصل مسأله فلسطین ارائه نمی‌دهد

سفیر فلسطین در آمریکا ارائه طرحی از طرف این کشور برای حل مسأله فلسطین قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را بعید دانست.