پیروزی برابر روسیه نشدنی نیست/ طیبی: مردم برای‌ تیم ملی دعا کنند